"Bạn sẽ ấm áp như bánh mì nướng trong túi ngủ đó." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Bạn sẽ ấm áp như bánh mì nướng trong túi ngủ đó." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn sẽ ấm áp như bánh mì nướng trong túi ngủ đó." tiếng anh là: You'll be as warm as toast in that sleeping bag.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login