"Nước mắt làm mờ tầm nhìn của cô." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Nước mắt làm mờ tầm nhìn của cô." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nước mắt làm mờ tầm nhìn của cô." tiếng anh dịch: Tears blurred her vision.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login