"Thông báo của Tổng thống dường như bắt những người Dân chủ chân phẳng." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Thông báo của Tổng thống dường như bắt những người Dân chủ chân phẳng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thông báo của Tổng thống dường như bắt những người Dân chủ chân phẳng." tiếng anh câu này dịch: The President's announcement seemed to catch Democrats flat-footed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login