"Mọi người đã quen thuộc với âm thanh của hương vị của nhà thơ." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Mọi người đã quen thuộc với âm thanh của hương vị của nhà thơ." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mọi người đã quen thuộc với âm thanh của hương vị của nhà thơ." câu này tiếng anh là: People were familiar with the soundness of the poet's taste.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login