"Chúng tôi sẽ tham dự lễ kỷ niệm." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Chúng tôi sẽ tham dự lễ kỷ niệm." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi sẽ tham dự lễ kỷ niệm." tiếng anh là: We will partake in the celebration.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login