"Chúng tôi đang thực hiện một cuộc khảo sát về thái độ của người tiêu dùng đối với thực phẩm hữu cơ." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Chúng tôi đang thực hiện một cuộc khảo sát về thái độ của người tiêu dùng đối với thực phẩm hữu cơ." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đang thực hiện một cuộc khảo sát về thái độ của người tiêu dùng đối với thực phẩm hữu cơ." tiếng anh dịch: We are conducting a survey of consumer attitudes towards organic food.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login