"Mặc dù có sự cố gắng kỳ lạ, chúng tôi đã hoàn thành đúng hạn." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Mặc dù có sự cố gắng kỳ lạ, chúng tôi đã hoàn thành đúng hạn." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mặc dù có sự cố gắng kỳ lạ, chúng tôi đã hoàn thành đúng hạn." câu này tiếng anh là: Despite the odd hold-up, we finished on time.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login