"Việc cung cấp nước không đủ cho chuyến đi." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Việc cung cấp nước không đủ cho chuyến đi." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Việc cung cấp nước không đủ cho chuyến đi." tiếng anh câu này dịch: The supply of water is inadequate for the trip.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login