"Nhóm khủng bố vẫn đang tìm cách trả thù những kẻ tấn công của mình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Nhóm khủng bố vẫn đang tìm cách trả thù những kẻ tấn công của mình." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhóm khủng bố vẫn đang tìm cách trả thù những kẻ tấn công của mình." câu này tiếng anh dịch: The terrorist group is still looking to revenge itself on its attackers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login