"Cô chỉ làm việc buổi chiều." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Cô chỉ làm việc buổi chiều." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô chỉ làm việc buổi chiều." tiếng anh là: She only works afternoons.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login