"Tôi đang lấy lịch sử làm trẻ vị thành niên." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Tôi đang lấy lịch sử làm trẻ vị thành niên." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đang lấy lịch sử làm trẻ vị thành niên." tiếng anh dịch: I'm taking history as my minor.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login