"Quân lính bắn hơi cay và bắn để giải tán đám đông 15.000 người biểu tình." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Quân lính bắn hơi cay và bắn để giải tán đám đông 15.000 người biểu tình." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Quân lính bắn hơi cay và bắn để giải tán đám đông 15.000 người biểu tình." câu này dịch sang tiếng anh là: Troops fired tear gas and shots to disperse a crowd of 15,000 demonstrators.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login