"Cô vén khăn che mặt bằng cả hai tay." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cô vén khăn che mặt bằng cả hai tay." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô vén khăn che mặt bằng cả hai tay." tiếng anh dịch: She lifted her veil with both hands.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login