"Đây là nguyên nhân gốc rễ của nghèo đói." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Đây là nguyên nhân gốc rễ của nghèo đói." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là nguyên nhân gốc rễ của nghèo đói." dịch sang tiếng anh: This is the root cause of poverty.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login