"Ngã ba gia đình phổ biến gần như không được biết đến trong thời cổ đại." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Ngã ba gia đình phổ biến gần như không được biết đến trong thời cổ đại." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ngã ba gia đình phổ biến gần như không được biết đến trong thời cổ đại." tiếng anh câu này là:The common household fork was nearly unknown in antiquity.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login