"Anh không nghe và trả lời ngẫu nhiên câu hỏi của giáo viên." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Anh không nghe và trả lời ngẫu nhiên câu hỏi của giáo viên." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh không nghe và trả lời ngẫu nhiên câu hỏi của giáo viên." câu này tiếng anh dịch: He was not listening and made a random answer to the teacher's question.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login