"Hai nhân vật bảo vệ lối vào của câu lạc bộ." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Hai nhân vật bảo vệ lối vào của câu lạc bộ." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hai nhân vật bảo vệ lối vào của câu lạc bộ." câu này dịch sang tiếng anh là: Two hulking figures guarded the entrance of the club.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login