"Ông chủ đưa cho tôi viên đạn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Ông chủ đưa cho tôi viên đạn." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông chủ đưa cho tôi viên đạn." tiếng anh là: The boss gave me the bullet.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login