"Các công nhân xúc sỏi lên đường." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Các công nhân xúc sỏi lên đường." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các công nhân xúc sỏi lên đường." tiếng anh là: The workmen shovelled gravel onto the road.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login