"Có một vài sợi tóc trong cuốn sách." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Có một vài sợi tóc trong cuốn sách." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có một vài sợi tóc trong cuốn sách." dịch câu này sang tiếng anh là: There are a few hairs in the book.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login