"Đừng lộn xộn với máy ảnh của tôi - bạn sẽ phá vỡ nó." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Đừng lộn xộn với máy ảnh của tôi - bạn sẽ phá vỡ nó." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đừng lộn xộn với máy ảnh của tôi - bạn sẽ phá vỡ nó." câu này dịch sang tiếng anh là: Don't mess about with my camera - you'll break it.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.