"Anh hôn lên đỉnh đầu cô." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Anh hôn lên đỉnh đầu cô." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh hôn lên đỉnh đầu cô." tiếng anh là: He kissed the top of her head.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login