"Chúng chỉ là những vết cắt nhỏ, không có gì nguy hiểm đến tính mạng." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Chúng chỉ là những vết cắt nhỏ, không có gì nguy hiểm đến tính mạng." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng chỉ là những vết cắt nhỏ, không có gì nguy hiểm đến tính mạng." tiếng anh dịch: They're only small cuts, nothing life-threatening.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login