"Giáo viên đã không nhận thấy rằng tôi đã gian lận cho đến khi câu chuyện thối rữa đó nói với cô ấy." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Giáo viên đã không nhận thấy rằng tôi đã gian lận cho đến khi câu chuyện thối rữa đó nói với cô ấy." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Giáo viên đã không nhận thấy rằng tôi đã gian lận cho đến khi câu chuyện thối rữa đó nói với cô ấy." dịch câu này sang tiếng anh: The teacher didn't notice that I was cheating until that rotten telltale told her.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login