"Anh ta để lại khí và gần như thổi bay tất cả chúng ta đến vương quốc." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Anh ta để lại khí và gần như thổi bay tất cả chúng ta đến vương quốc." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta để lại khí và gần như thổi bay tất cả chúng ta đến vương quốc." câu này tiếng anh dịch: He left the gas on and nearly blew us all to kingdom come .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login