"Những chiếc ghế đã được bận tâm." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Những chiếc ghế đã được bận tâm." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những chiếc ghế đã được bận tâm." câu này tiếng anh dịch: The seats have been preoccupied.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login