"Không có người đàn ông sẽ phiêu lưu nó." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Không có người đàn ông sẽ phiêu lưu nó." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có người đàn ông sẽ phiêu lưu nó." tiếng anh dịch: No man would adventure it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login