"Bugger nó! Tôi không thấy lý do tại sao tôi nên trả tiền cho mọi thứ." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Bugger nó! Tôi không thấy lý do tại sao tôi nên trả tiền cho mọi thứ." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bugger nó! Tôi không thấy lý do tại sao tôi nên trả tiền cho mọi thứ." dịch câu này sang tiếng anh: Bugger it! I don't see why I should pay for everything.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login