"Đến tuổi này, đứa trẻ trở nên tương đối độc lập với mẹ." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Đến tuổi này, đứa trẻ trở nên tương đối độc lập với mẹ." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đến tuổi này, đứa trẻ trở nên tương đối độc lập với mẹ." dịch câu này sang tiếng anh là: By this age, the child becomes relatively independent of his mother.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login