"Anh trai cô là một doanh nhân sắc sảo." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Anh trai cô là một doanh nhân sắc sảo." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh trai cô là một doanh nhân sắc sảo." câu này tiếng anh là: Her brother is a shrewd businessman.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login