"Mười tháng trước, ông chỉ là người tranh cử cho ứng cử viên Dân chủ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Mười tháng trước, ông chỉ là người tranh cử cho ứng cử viên Dân chủ." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mười tháng trước, ông chỉ là người tranh cử cho ứng cử viên Dân chủ." câu này tiếng anh dịch: Ten months ago he was just an also-ran for the Democratic nomination.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login