"Các nhà đầu tư hoang mang khi chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 130 điểm vào thứ Hai." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Các nhà đầu tư hoang mang khi chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 130 điểm vào thứ Hai." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà đầu tư hoang mang khi chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 130 điểm vào thứ Hai." tiếng anh là: The investors panicked when Dow-Jones Industrial Average plunged 130 points on Monday.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login