"Cô đã cẩn thận luyện lại bài phát biểu từ chức của mình." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Cô đã cẩn thận luyện lại bài phát biểu từ chức của mình." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã cẩn thận luyện lại bài phát biểu từ chức của mình." dịch sang tiếng anh là: She had carefully rehearsed her resignation speech.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login