"Họ đấm bò để kiếm sống." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Họ đấm bò để kiếm sống." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đấm bò để kiếm sống." tiếng anh là: They punch cows for a living.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login