"Tôi không đánh giá cao anh ta để xứng đáng với niềm tin." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Tôi không đánh giá cao anh ta để xứng đáng với niềm tin." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không đánh giá cao anh ta để xứng đáng với niềm tin." dịch câu này sang tiếng anh là: I did not esteem him to be worthy of trust.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login