"Anh bắt đầu tháo chiếc cặp của mình." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Anh bắt đầu tháo chiếc cặp của mình." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh bắt đầu tháo chiếc cặp của mình." câu này tiếng anh là: He began to unpack his briefcase.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login