"Bây giờ anh ta khá chắc chắn rằng anh ta đang đi vào một cái bẫy, và ước rằng anh ta sẽ được trang bị vũ khí." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Bây giờ anh ta khá chắc chắn rằng anh ta đang đi vào một cái bẫy, và ước rằng anh ta sẽ được trang bị vũ khí." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bây giờ anh ta khá chắc chắn rằng anh ta đang đi vào một cái bẫy, và ước rằng anh ta sẽ được trang bị vũ khí." dịch câu này sang tiếng anh: He was fairly certain now that he was walking into a trap, and wished he'd come armed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login