"Cô quàng chiếc bánh mì trên đường đi làm." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Cô quàng chiếc bánh mì trên đường đi làm." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô quàng chiếc bánh mì trên đường đi làm." câu này tiếng anh là: She scarfed down a bagel on her way to work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login