"Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy bất kỳ rắc rối nào trong khu vực." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy bất kỳ rắc rối nào trong khu vực." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy bất kỳ rắc rối nào trong khu vực." câu này dịch sang tiếng anh:This was the first I'd heard of any trouble in the area.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login