"Các cô gái đang hái anh đào." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Các cô gái đang hái anh đào." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các cô gái đang hái anh đào." dịch sang tiếng anh: The girls are picking cherries.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login