"Chiếc xe bị lật và đâm vào tường." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Chiếc xe bị lật và đâm vào tường." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chiếc xe bị lật và đâm vào tường." dịch sang tiếng anh là: The car swerved and crashed into the wall.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login