"Tôi không có cảm giác thù hằn về nó." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tôi không có cảm giác thù hằn về nó." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không có cảm giác thù hằn về nó." câu này dịch sang tiếng anh:I have no vindictive feelings about it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login