"Tôi không thể làm chảy máu." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Tôi không thể làm chảy máu." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không thể làm chảy máu." câu này dịch sang tiếng anh là: I couldn't stem the bleeding.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login