"Chỉnh sửa cho tôi nếu tôi sai, nhưng bạn không nói rằng bạn chưa bao giờ gặp anh ấy trước đây?" tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Chỉnh sửa cho tôi nếu tôi sai, nhưng bạn không nói rằng bạn chưa bao giờ gặp anh ấy trước đây?" tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chỉnh sửa cho tôi nếu tôi sai, nhưng bạn không nói rằng bạn chưa bao giờ gặp anh ấy trước đây?" tiếng anh dịch: Correct me if I'm wrong, but didn't you say you'd never met him before?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login