"Ông đại diện cho kế hoạch là thực tế." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Ông đại diện cho kế hoạch là thực tế." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đại diện cho kế hoạch là thực tế." dịch sang tiếng anh là: He represented the plan as practical.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login