"Cô có hai cô con gái. Một người là giáo viên tiểu học, người kia là nhạc sĩ." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Cô có hai cô con gái. Một người là giáo viên tiểu học, người kia là nhạc sĩ." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô có hai cô con gái. Một người là giáo viên tiểu học, người kia là nhạc sĩ." tiếng anh câu này là:She has two daughters. One is a primary school teacher, the other a musician.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login