"Đã đến lúc đưa Kế hoạch B vào hoạt động." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Đã đến lúc đưa Kế hoạch B vào hoạt động." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đã đến lúc đưa Kế hoạch B vào hoạt động." dịch câu này sang tiếng anh: It's time to put Plan B into action.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login