"Bạn đã hoàn thành cuốn sách đó chưa?" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Bạn đã hoàn thành cuốn sách đó chưa?" câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn đã hoàn thành cuốn sách đó chưa?" dịch câu này sang tiếng anh là: Have you finished that book yet?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login