"Trong nhiều năm, những câu hỏi này khiến các nhà địa chất bối rối." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Trong nhiều năm, những câu hỏi này khiến các nhà địa chất bối rối." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trong nhiều năm, những câu hỏi này khiến các nhà địa chất bối rối." câu này tiếng anh dịch: For many years these questions puzzled geologists.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login