"Bạn không thể so sánh giữa các trường của Mỹ và Nhật Bản - chúng quá khác nhau." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Bạn không thể so sánh giữa các trường của Mỹ và Nhật Bản - chúng quá khác nhau." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn không thể so sánh giữa các trường của Mỹ và Nhật Bản - chúng quá khác nhau." câu này dịch sang tiếng anh:You can't make a comparison between American and Japanese schools - they're too different.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.